English | Bahasa Malaysia
 

Pelan Integriti


  
 

 
 
Kod Etika Perniagaan AmanahRaya

Objektif untuk mengadakan Kod Etika Perniagaan AmanahRaya (dirujuk sebagai 'Kod Etika') adalah untuk menyokong Visi dan Misi AmanahRaya serta 5 Nilai Teras dalam AmanahRaya. Kod Etika ini bertujuan untuk menggariskan kelakuan yang boleh diterima dan tidak boleh diterima kepada seluruh warga kerja organisasi dalam menjalankan urusan organisasi.

Sebagai sebuah Syarikat Milik Kerajaan (Government Owned Company) yang mempunyai Unit Pematuhan & Intergriti, kewujudan Kod Etika adalah penting untuk menyokong dan memandu usaha ke arah mengenal pasti dan menyelesaikan isu etika yang mungkin dihadapi semasa menjalankan operasi harian AmanahRaya.

Setiap orang yang tertakluk kepada Kod Etika ini mestilah mematuhi semua undang - undang yang dikuatkuasakan dan bertanggungjawab mengetahui undang - undang itu serta kandungan Kod Etika ini.

Muat Turun - 23.7 MB (PDF)
Versi Interaktif Flash

 

 
 
 

© 2013 AmanahRaya. Hak cipta Terpelihara. | Peta Laman | Terma & Syarat | Dasar Polisi | Intranet AmanahRaya | Webmail