English | Bahasa Malaysia
   
 

 

PERLAKSANAAN CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN
BERKUATKUASA PADA 1 APRIL 2015

Selari dengan perlaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan (“CBP”) yang berkuatkuasa
pada 1 April  2015, adalah dimaklumkan bahawa semua perkhidmatan yang diberikan oleh Amanah Raya Berhad akan dikenakan CBP pada kadar 6%.

CBP akan menggantikan cukai jualan dan perkhidmatan yang sedia ada, di mana pengenaan CBP adalah tertakluk di bawah Akta Cukai Barangan & Perkhidmatan Malaysia 2014 (Akta 762).

Kami ingin memaklumkan bahawa Amanah Raya Berhad telah didaftarkan dengan Jabatan Kastam DiRaja Malaysia dan

nombor pendaftaran CBP kami adalah 000465158144.

Kami mengucapkan ribuan terima kasih di atas sokongan yang diberikan dan sekiranya maklumat lanjut diperlukan mengenai CBP, sila layari laman web Jabatan Kastam DiRaja Malaysia di www.gst.customs.gov.my.

Untuk dan bagi pihak,
AMANAH RAYA BERHAD.

 

 
 

© 2013 AmanahRaya. Hak cipta Terpelihara. | Peta Laman | Terma & Syarat | Dasar Polisi | Intranet AmanahRaya | Webmail