English | Bahasa Malaysia
 

Pelan Integriti


  
 

 
 
Pelan Integriti AmanahRaya (ARIP)

Muat Turun - 1.45 MB (PDF)
Versi Interaktif Flash

Objektif:

 • Untuk sentiasa menambahbaik budaya profesional dan integriti di AmanahRaya
 • Untuk mengelakkan sebarang kejadian salah laku dan rasuah
 • Untuk memastikan integriti dan ketelusan AmanahRaya diterapkan di dalam aktiviti harian melalui elemen kejujuran, kecekapan dan kebolehpercayaan

Pelan ini tergunapakai kepada:

 • Semua warga kerja AmanahRaya termasuk staf anak syarikat AmanahRaya
 • Individu yang terlibat dalam kontrak bagi perkhidmatan; atau
 • Individu yang berkait dengan syarikat bagi sebarang aktiviti

Pelan Berintegrasi dan Komprehensif
Pelan ini merupakan sebahagian daripada proses perubahan terkini. Ia berlandaskan mekanisma sedia ada dan berhubung kait dengan pelan, polisi dan proses iaitu termasuk;

 • Pelan Strategik AmanahRaya
 • Pelan Perniagaan Tahunan AmanahRaya
 • NIlai-nilai Bersama AmanahRaya
 • Tanggungjawab Sosial AmanahRaya
 • Pematuhan Tadbir Urus Korporat
 • Laporan Tahunan AmanahRaya

Pelan Integriti AmanahRaya (ARIP) merupakan pelan tindakan integrasi dan komprehensif yang dapat dilihat melalui keterlibatan secara menyeluruh warga kerja AmanahRaya. Pendekatan integrasi dan penggunaan kepelbagaian stategi adalah diperlukan bagi mengurus integriti.

Galeri

Siaran Media 

 
 

 

 

© 2013 AmanahRaya. Hak cipta Terpelihara. | Peta Laman | Terma & Syarat | Dasar Polisi | Intranet AmanahRaya | Webmail