English | Bahasa Malaysia
 

Tanggungjawab Sosial Korporat


  
 

 

Selaras dengan kesedaran dan kepentingan pemuliharaan alam sekitar di peringkat antarabangsa, AmanahRaya mengamalkan pelaksanaan polisi alam sekitar, keberkesanan penilaian dan pemantauan serta laporan yang dilaksanakan dengan sokongan melalui;

Penglibatan Semua Peringkat:

Warga Kerja : Semua warga kerja diberi kesedaran mengenai kepentingan untuk memelihara alam sekitar dengan mengamalkan proses kitar semula.

Badan Bukan Kerajaan (NGO): Bekerjasama dengan pihak berkaitan dalam program pemuliharaan alam sekitar yang bertujuan memberi kesedaran tentang kepentingan dan faedah konsep 3Rs – Reuse, Reduce, Recycle.

 
 

© 2013 AmanahRaya. Hak cipta Terpelihara. | Peta Laman | Terma & Syarat | Dasar Polisi | Intranet AmanahRaya | Webmail