English | Bahasa Malaysia
 

Tanggungjawab Sosial Korporat


  
 

 

Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) bukan satu konsep yang baru kepada Amanah Raya Berhad (AmanahRaya). Semenjak pengkorporatan syarikat pada tahun 1995, CSR telah menjadi prinsip asas dalam falsafah Kumpulan AmanahRaya. Ianya merupakan inisiatif syarikat bagi membantu kerajaan membangunkan sosial dan ekonomi negara. Sehingga kini, CSR masih menjadi salah satu keutamaan dalam agenda pembangunan dan pertumbuhan perniagaan AmanahRaya.

Semenjak tahun 2003, AmanahRaya telah membuat peruntukan yang sewajarnya untuk disalurkan kepada masyarakat khususnya golongan yang memerlukan melalui pelbagai program kebajikan yang dilaksanakan sendiri dan dengan kerjasama pihak-pihak lain.

Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) AmanahRaya terbahagi kepada 4 teras utama iaitu;

 
 

© 2013 AmanahRaya. Hak cipta Terpelihara. | Peta Laman | Terma & Syarat | Dasar Polisi | Intranet AmanahRaya | Webmail