English | Bahasa Malaysia
 

Penyelesaian Peribadi


  
 

 
Apa itu Hibah

HIBAH ialah pemberian milik tanpa balasan oleh Penghibah secara sukarela semasa hayat atas dasar kasih sayang.

Faedah Hibah

 • Penghibah bebas menghibahkan harta yang dimiliki kepada sesiapa sahaja penerima yang dihajati.
 • Jenis harta yang boleh dihibahkan ialah rumah / hartanah yang tidak bercagar dan mempunyai surat hakmilik/geran serta wang tunai sahaja.
 • Ibubapa boleh menghibahkan harta kepada anak angkat & anak kandung.
 • Suami / isteri dapat menghibahkan harta kepada sesama mereka.
 • Harta yang dihibah terkeluar daripada pentadbiran harta pusaka.
 • Sesiapa sahaja layak menerima harta Hibah.
 • Harta yang telah dihibahkan dengan cara yang sempurna tidak boleh dituntut oleh waris-waris lain.
 • Sebagai satu alternatif atau penyelesaian bagi  pembahagian harta bagi saudara baru / mualaf.
 • Penghibah masih boleh menikmati faedah atau manfaat harta yang telah dihibahkan.
 • Pembatalan Hibah adalah dibolehkan jika melibatkan Hibah yang dibuat oleh ibu/bapa kepada anak atau datuk/nenek kepada cucu jika memenuhi syarat-syarat tertentu atau juga atas persetujuan bersama Penghibah dan Penerima Hibah

Kenapa Hibah AmanahRaya

 • AmanahRaya mempunyai pengalaman dan kepakaran dalam mengendalikan Peramanahan sejak 1921.
 • AmanahRaya merupakan syarikat milik penuh kerajaan di bawah Menteri Kewangan (Diperbadankan).
 • AmanahRaya dikawalselia oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri.
 • Mendapat kelulusan semasa Muzakarah Jawatankuasa Fatwa, Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke-76.
 • Mendapat kelulusan Majlis Pengawasan Syariah AmanahRaya.
 • Diperbadankan melalui Akta tersendiri iaitu Akta Perbadanan AmanahRaya 1995.
 • AmanahRaya melaksanakan pentadbiran Hibah AmanahRaya dengan profesional.
 
 

© 2013 AmanahRaya. Hak cipta Terpelihara. | Peta Laman | Terma & Syarat | Dasar Polisi | Intranet AmanahRaya | Webmail