English | Bahasa Malaysia
 

Penyelesaian Peribadi


  
 

Mengapa Wasiat itu penting

Berwasiat merupakan suatu tindakan mulia untuk menzahirkan keinginan Pewasiat terhadap pembahagian harta yang dikumpul semasa hidup. Perwarisan harta yang dirancang melalui wasiat dapat diagihkan untuk tujuan kebajikan dan kepada keluarga yang tersayang selepas kematian.

Faedah Penulisan Wasiat

  • Pelantikan Wasi melalui dokumen wasiat akan memudahkan pengurusan dan pentadbiran harta pusaka selepas kematian.
  • Dapat menzahirkan hasrat pengagihan harta untuk tujuan kebajikan dan keluarga tersayang.
  • Menjamin masa depan insan yang anda sayangi dengan pembahagian yang dihasratkan.
  • Pelantikan penjaga yang dipercayai melalui wasiat akan menjamin kebajikan anak-anak di bawah umur selepas kematian anda.
  • Mengurangkan bebanan yang ditanggung oleh waris-waris yang ditinggalkan.

 

Penulisan, Penyimpanan dan Pelaksanaan Wasiat
AmanahRaya menyediakan perkhidmatan Penulisan, Penyimpanan dan Pelaksanaan Wasiat dengan bayaran perkhidmatan yang berpatutan. Proses penyediaan wasiat di AmanahRaya dilaksanakan secara profesional mengikut undang-undang Islam dan Sivil. Penyimpanan wasiat sepanjang hayat adalah dijamin keselamatan dan kerahsiaannya. Proses pelaksanaan wasiat selepas kematian Pewasiat dilakukan secara efektif bagi memastikan hasrat Pewasiat terlaksana dengan sewajarnya.

 

© 2013 AmanahRaya. Hak cipta Terpelihara. | Peta Laman | Terma & Syarat | Dasar Polisi | Intranet AmanahRaya | Webmail