English | Bahasa Malaysia
 

Mengenai AmanahRaya


  
 

AmanahRaya Investment Management Sdn Bhd
(f.k.a AmanahRaya - JMF Asset Management Sdn Bhd)

Tingkat 7 & 8, Wisma AmanahRaya
2 Jalan Ampang, 50508 Kuala Lumpur
Tel : 6 03-2687 5200
Faks : 6 03-2687 5300

Website : http://www.arim.com.my
   

AmanahRaya Investment Management Sdn Bhd (sebelum ini dikenali sebagai AmanahRaya-JMF Asset Management Sdn Bhd) percaya bahawa langkah permulaan penting dalam pengurusan aset bermula dengan pemahaman objektif pelaburan pelanggan. Dengan falsafah itu, kami membina portfolio yang sesuai dengan keperluan dan kehendak setiap individu. Komitmen ini telah menghasilkan prestasi dana yang menepati atau melebihi objektif pelaburan pelanggan.
 

Amanah Raya Capital Sdn Bhd
Tingkat 12, Wisma AmanahRaya
2 Jalan Ampang, 50508 Kuala Lumpur
Tel : 6 03-2055 7388
Faks : 6 03-2055 7556
 

AmanahRaya Investment Bank Ltd
Head Office
Level 6(G2)
Main Office Tower
Financial Park Labuan
Jalan Merdeka, 87000 Labuan F.T.
Tel : 6 087-582 011 / 012
Faks : 6 087-582 013
 

Kuala Lumpur Marketing Office
Level 8, Wisma AmanahRaya
2 Jalan Ampang, 50508 Kuala Lumpur
Tel : 6 03-2054 7251 / 2054 7252
Faks : 6 03-2072 2120

AmanahRaya - REIT Managers Sdn Bhd
8th Floor, Wisma AmanahRaya II
No 21, Jalan Melaka, 50100 Kuala Lumpur
Tel : 6 03-2078 5808
Fax : 6 03-2026 6322

Website : http://www.amanahrayareit.com.my

AmanahRaya Hartanah Sdn Bhd
Level 6, Wisma Prowara
19 Jalan Melaka, 50100 Kuala Lumpur
Tel : 6 03-2036 5151
Faks : 6 03-2070 5241

Website : http://www.arh.com.my
 

AmanahRaya Hartanah Sdn Bhd (ARH) is anak syarikat milik penuh AmanahRaya, ditubuhkan pada 18 Januari 2007 untuk pembangunan dan pengurusan projek dan meningkatkan penyertaan dan komitmen Amanah Raya Berhad dalam pelaburan hartanah, pembangunan hartanah dan pengurusan projek bagi memenuhi keperluan pasaran hartanah yang meningkat. ARH diberi kepercayaan untuk melaksanakan visi dan objektif meningkatkan keuntungan kumpulan.
 

AmanahRaya Development Sdn Bhd
Tingkat 1 & 2, Wisma Prowara
19 Jalan Melaka, 50100 Kuala Lumpur
Tel : 6 03-2036 5088
Faks: 6 03-2070 4053
 

AmanahRaya Development Sdn Bhd (ARD) ditubuhkan pada 26 April 2001, dan sebelum ini dikenali sebagai ARB Hartanah Sdn Bhd. Nama tersebut telah ditukar pada 19 Januari 2007, sebagai sebahagian daripada perancangan untuk pengembangkan lagi perniagaan dan mencari peluang baru dalam pengurusan hartanah, perundingan dan pembangunan. ARD milik penuh Amanah Raya Berhad.
 

AmanahRaya Trustees Berhad
Tingkat 2, Wisma AmanahRaya II
No 21 Jalan Melaka, 50100 Kuala Lumpur.
Tel : 6 03-2036 5129
Faks : 6 03-2072 0320

Website : http://www.artrustees.com.my

 

 

AmanahRaya Trustees Berhad (ART) di perbadankan pada 23 Mac 2007, dan didaftarkan sebagai syarikat amanah pada 7 Ogos tahun yang sama. Ia telah didaftarkan sebagai  syarikat amanah yang layak untuk bertindak sebagai  pemegang amanah kepada unit dana amanah dan sekuriti hutang persendirian (PDS) Oleh Suruhanjaya Sekuriti pada 6 dan 29 November 2007.
 

Amanah Raya (Labuan) Limited
Tingkat 11, Wisma AmanahRaya
2 Jalan Ampang, 50508 Kuala Lumpur
Tel : 6 03-2055 7388
Faks : 6 03-2031 4545
 

 

 

© 2013 AmanahRaya. Hak cipta Terpelihara. | Peta Laman | Terma & Syarat | Dasar Polisi | Intranet AmanahRaya | Webmail